Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti ARMYSURPLUS s.r.o.; so sídlom Davídkova 1250/87, Libeň, 182 00 Praha 8;IČO: 051 18 654; DIČ: CZ05118654 ; zapísanej v OR vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 258570, na spracovanie nasledovných osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"): meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo. Ostatné údaje sú nepovinné.

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail musia byť spracované, aby bolo možné spracovať objednávku alebo využiť výhody spojené s registráciou. Tieto údaje bude správca spracovávať počas trvania registrácie. V prípade ukončenia registrácie budú údaje uchovávané po dobu nevyhnutnú na vysporiadanie vzťahu, nie však dlhšie ako 60 dní.

2. Vyššie uvedený súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že sa prihlásite do svojho používateľského konta a kliknutím na tlačidlo "Odoslať žiadosť" vymažete svoje konto alebo nám pošlete e-mail na adresu obchod@svetnohavic.sk.

3. Spracovanie osobných údajov vykonáva správca, avšak osobné údaje môžu pre správcu spracúvať aj títo sprostredkovatelia:

4. Spoločnosť nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo tretím stranám, ktoré nie sú uvedené vyššie.

5. Upozorňujeme, že podľa zákona o ochrane údajov máte právo na:

Tento text je napísaný v češtine a slovenčine. V prípade rozdielov medzi jazykovými verziami sa za rozhodujúcu považuje česká verzia.

Hľadať: ""

Nákupný košík
0 položek za 0,00
  • Košík (0,00 €)0